Подскажи си със стихче с насоки
Как се печелят усмивки широки.