За тебе всичко би направила мама.
Нали е добре да бъде засмяна?